Легализация документов. Апостиль. Апостилирование. Консульская легализация. Украина. Киев. Визы.
+380505627054
Закон Украины про легализацию

Звоните, будем рады Вам помочь  без выходных и перерыва на обед
+38 050 562-70-54     +38 095 222-22-09     +38 096 500-90-40
Бегущая строка Наше предложение. Поможем решить конкретные вопросы в Киеве. Наше предложение. Перевод, апостилирование, легализация документов, нотариальное заверение. Наше предложение. Отправка готовых документов за границу через DHL или по Украине. Пишите. Звоните, Будем рады Вам помочь..
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З
05.12.2003 N 237/803/151/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2003 р.
за N 1151/8472
Про затвердження Правил проставлення апостиля
на офіційних документах, призначених
для використання на території інших держав

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів Українивід 18.01.2003 N 61 "Про надання повноважень на
проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує
вимогу легалізації іноземних офіційних документів"
Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Правила проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав
(додаються).2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.3. Після реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України:
Міністерству закордонних справ України довести цей наказ до відома закордонних дипломатичних установ України та представництв Міністерства закордонних справ на території України;
Міністерству освіти і науки України довести цей наказ до відома Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорів (директорів) вищих навчальних закладів;
Міністерству юстиції України довести цей наказ до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

4. Міністерству закордонних справ України інформувати Міністерство освіти і науки України та Міністерство юстиції України про зміни щодо статусу Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів [995_082].

5. Міністерству закордонних справ України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству юстиції України вжити необхідних заходів для виконання положень цих Правил.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра закордонних справ України, заступника Міністра освіти і науки України, заступника Міністра юстиції України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
Міністр закордонних
справ України К.І.Грищенко

Міністр освіти і науки України В.Г.Кремень

Міністр юстиції України О.В.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України,
Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства юстиції України
05.12.2003 N 237/803/151/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2003 р.
за N 1151/8472


ПРАВИЛА
проставлення апостиля на офіційних документах,
призначених для використання на території
інших держав


1. Ці Правила регулюють порядок проставлення спеціального штампа "Apostille" (далі - апостиль) на офіційних документах, які були складені на території України, яким відповідно до ст. 5 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів [995_082] (далі - Конвенція), засвідчуються справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, і, у відповідному випадку, автентичність відбитка печатки або штампа, яким скріплений документ.
2. Апостиль проставляється:
на документах, які виходять від органів судової влади України;
на документах, які виходять від органів прокуратури України, органів юстиції;
на адміністративних документах;
на документах про освіту та вчені звання;
на документах, оформлених державними і приватними нотаріусами;
на офіційних свідоцтвах, виконаних на документах, підписаних особами у їх приватній якості, таких як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційних і нотаріальних засвідченнях підписів.
3. Ці Правила не поширюються:
на документи, видані закордонними дипломатичними установами України;
на адміністративні документи, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.
Апостиль не проставляється на оригіналах, копіях та фотокопіях паспортних документів, військових квитків, трудових книжок, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчень особи, нормативно-правових актів, роз'яснень та правових висновків щодо їх застосування, документів, що мають характер листування.
4. Оригінали офіційних документів, виданих установами колишніх союзних республік у складі СРСР, не можуть бути прийняті на території України для проставлення апостиля.
Апостиль може бути проставлено на копіях цих документів, засвідчених у встановленому порядку на території України.
5. Апостиль проставляється на вимогу особи, яка підписала документ, або будь-якого пред'явника документа.
6. Для проставлення апостиля необхідно подати:
оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;
документ банківської установи про оплату послуг з проставлення апостиля або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати.
7. Документи, подані для проставлення апостиля, розглядаються відповідними компетентними органами, визначеними в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 61 [61-2003-п] "Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів" (далі - компетентні органи).
Компетентні органи з'ясовують:
чи підлягають подані документи проставленню апостиля;
справжність підпису та якість, в якій виступала особа, що підписала документ, а також справжність відбитків печатки та/або штампа, проставлених на документах.
8. Посадові особи компетентних органів повинні мати зразки підписів посадових осіб, від яких виходять чи можуть виходити офіційні документи, а також зразки відбитків печаток та/або штампів, які проставляються або можуть бути проставлені на відповідних документах.
9. Посадові особи компетентних органів звіряють підпис особи, яка підписала документ, а також проставлену на документі печатку та/або штамп з наявними в них зразками підписів, відбитків печаток та/або штампів.
У разі відсутності в компетентного органу зразка відповідного підпису, відбитка печатки та/або штампа апостиль може бути проставлений тільки після отримання такого зразка.
10. У проставленні апостиля на документі відмовляється, якщо:
документ призначається для використання в країні, яка не приєдналася до Конвенції [995_082] або є учасницею Конвенції, але висловила заперечення проти приєднання України відповідно до статті 12 Конвенції;
текст документа неможливо прочитати внаслідок пошкодження;
документ написаний чи підписаний олівцем або отриманий через засоби факсимільного зв'язку;
у документі є незастережені виправлення або дописки;
до повноважень компетентного органу не входить проставлення апостиля на цьому документі;
компетентному органу не вдалося отримати зразки відповідних підписів, відбитків печаток та/або штампів.
11. Термін розгляду документів для проставлення апостиля - 5 робочих днів.
У зв'язку з необхідністю отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, додаткової інформації або роз'яснень термін розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.
12. Апостиль установлюється у формі штампа розміром 10 х 10 см, у межах якого розміщено текст відповідно до зразка (додаток).
13. Апостиль проставляється у формі відбитка штампа. Розмноження та копіювання (фотокопіювання) апостиля не дозволяється.
14. Апостиль проставляється безпосередньо на вільному від тексту місці документа або на його зворотному боці чи на окремому аркуші.
У разі проставлення апостиля на окремому від документа аркуші документ і аркуш з апостилем скріплюються шляхом прошивання ниткою (стрічкою) білого або червоного кольору в спосіб, який унеможливлює їх роз'єднання без пошкодження аркуша, та засвідчуються підписом і печаткою посадової особи компетентного органу. Кількість скріплених аркушів підтверджується підписом посадової особи, яка проставляє апостиль. Листок з апостилем повинен бути скріплений з документом указаним вище способом також у тому разі, коли документи мають тверду обкладинку (наприклад, документи, видані державними органами реєстрації актів громадянського стану, дипломи тощо). На аркуші з апостилем проставляється печатка компетентного органу так, щоб одна її частина була на аркуші з апостилем, а інша - на останній сторінці документа.
15. Усі пункти апостиля заповнюються українською мовою.
16. Виправлення або зміна тексту апостиля не допускається.
17. У разі, якщо документ підписали кілька осіб, у пунктах 2 і 3 апостиля вказуються прізвище і посада особи, яка вища з них за посадою.
18. Якщо в документі не передбачені підпис конкретної особи та її прізвище, а документ видано органом влади, установою, організацією тощо, у пункті 2 апостиля зазначається: "підпис не передбачений", а в пунктах 3 і 4 записується офіційна назва установи, яка видала документ. У реєстраційному журналі зазначається інформація про цю установу.
19. Проставлення апостиля реєструється в окремому журналі, де зазначаються:
порядковий номер, який відповідає пункту 8 штампа апостиля;
дата і ким проставлений апостиль (пункт 6 і 7);
прізвище особи, яка підписала поданий документ, та якість, в якій вона виступала, а стосовно документів, які не підписані, - назву органу, що проставив печатку або штамп (пункт 2 і 3).
Журнал реєстрації проставлення апостиля повинен бути прошнурований, пронумерований, скріплений печаткою та підписаний керівником відповідного підрозділу органу, що проставляє апостиль. На останній сторінці журналу зазначається: "У цьому журналі пронумеровано та прошнуровано ______ аркушів".
20. Реєстраційні журнали та документ банківської установи про внесення плати за проставлення апостиля зберігаються 75 років.
21. На запит будь-якої зацікавленої особи посадова особа компетентного органу, що проставив апостиль, зобов'язана перевірити, чи відповідають зроблені в ньому записи відомостям, унесеним до реєстраційного журналу.
22. Посадові особи, які проставляють апостиль, несуть персональну відповідальність за неправильне проставлення апостиля або інше порушення цих Правил.Директор Департаменту
консульської служби
Міністерства закордонних
справ України В.О.НаливайченкоДиректор Департаменту
міжнародного співробітництва
Міністерства освіти і науки
України О.С.Сухолиткий

Директор Департаменту
у справах цивільного стану
громадян та нотаріату
Міністерства юстиції України Л.М.Павлова

Додаток
до Правил проставлення
апостиля на офіційних
документах, призначених
для використання
на території інших держав


Apostille * Апостиль
(Convention d
e La Haye du 5 octobre 1961
Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року)

1. Україна

Цей офіційний документ
2. підписаний ________________________________
3. у якості ____________________________________
4. містить проставлену печатку / штамп __________Підтверджено

5. в _______________________ 6. дата ___________
7. ким ______________________________________
____________________________________________
8. N ______________________
9. Печатка / штамп 10. Підпис
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
 
від 18 січня 2003 р. N 61
Київ

Про надання повноважень на проставлення
апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує
вимогу легалізації іноземних офіційних документів


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:1. Відповідно до статей 3, 4 і 6 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 1961 року, до якої приєдналася Україна, надати повноваження на проставлення апостиля, що посвідчує справжність підпису, ким виступала особа, яка підписала документ, у відповідному випадку автентичність печатки чи штампа, якими скріплюється документ:Міністерству освіти і науки - на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки;

Міністерству юстиції - на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України;

Міністерству закордонних справ - на всіх інших видах документів.

2. Міністерству закордонних справ, Міністерству освіти і науки, Міністерству юстиції:

затвердити Правила проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав;

за погодженням з Міністерством фінансів затвердити у місячний строк розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля.Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 29
 
© 2004-2021 WWW.Apostille.Kiev.Ua Компания "АПОСТИЛЬ". PE "Apostille" Тел.+38 050 562-70-54  +38 095 222-22-09